Hotline: 0931 643 075      Email: ttvietnammedia@gmail.com

spot_img

Thành phố Hà Tiên: Phấn đấu đến năm 2030 có 42% số người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên

XEM NHIỀU NHẤT

spot_img

CÙNG CHUYÊN MỤC

UBND thành phố Hà Tiên – tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, UBND thành phố phấn đấu đến năm 2025, số người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 38% trở lên; năm 2030 đạt tỷ lệ từ 42% dân số của thành phố. Số gia đình tham gia tập luyện thường xuyên đạt tỷ lệ trên 56% vào năm 2025 và hơn 60% vào năm 2030. Phấn đấu đến năm 2030 có 100% xã, phường có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định và có ít nhất 3 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở trở lên.

Ảnh minh họa

Đối với phong trào thể dục thể thao trong trường học, Kế hoạch cũng xác định chỉ tiêu phấn đấu: 100% trường phổ thông, trường dạy nghề của thành phố có câu lạc bộ thể dục thể thao, có hệ thống cơ sở vật chất đủ phục vụ hoạt động thể dục thể thao, có đủ giáo viên và hướng dẫn viên thể dục thể thao, thực hiện tốt thể dục thể thao ngoại khóa đến năm 2025 đạt từ 75-80%, năm 2030 đạt từ 85-90% tổng số trường trong toàn thành phố. Số học sinh được đánh giá và phân loại thể lực theo tiêu chuẩn rèn luyện thân thể đến năm 2025 đạt trên 90% và đến năm 2030 đạt trên 95% tổng số học sinh phổ thông các cấp.

Về phong trào thể dục thể thao trong các lực lượng vũ trang: Tỷ lệ đơn vị Quân đội nhân dân tổ chức các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên trên 99%; đơn vị thực hiện đủ chương trình rèn luyện thân thể cán bộ, chiến sỹ theo quy định 100%; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ rèn luyện thể dục thể thao thường xuyên trên 90% và đạt tiêu chuẩn theo quy định là 95%; phấn đấu trên 93% cán bộ, chiến sỹ biết bơi; 100% đơn vị có khu tập luyện thể thao cơ bản, trên 60% đơn vị có hồ bơi đơn giản… Trong lực lượng Công an nhân dân, phấn đấu 100% đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên; có 85% đơn vị đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể theo quy định; tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ tập luyện thể dục thể thao thường xuyên từ 90% trở lên, đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực theo quy định 85% trở lên và tỷ lệ cán bộ, chiến sỹ biết bơi đạt từ 97% trở lên. Công an xã, phường có cơ sở vật chất, sân bãi cơ bản và thường xuyên hoạt động thể dục thể thao đạt 90%… Phấn đấu 100% xã, phường tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố tập trung tăng cường tuyên truyền thống nhất, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; đặc biệt là cụ thể hóa bằng việc ban hành các chương trình, đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo thiết thực, sát điều kiện và nhu cầu tập luyện thể dục thể thao của nhân dân.

Ngoài ra, kế hoạch tập trung Xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng, chống bệnh tật. Chú trọng phát triển các mô hình tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ thể dục thể thao. Các đơn vị, cá nhân cung cấp dịch vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đa dạng, phong phú, đảm bảo các điều kiện về vệ sinh, an toàn, nhân viên chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao theo quy định nhằm tạo điều kiện cho nhân dân tập luyện thể dục thể thao thuận lợi, hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi đối tượng. Ký kết, triển khai chương trình, kế hoạch phối hợp giữa ngành Văn hóa và Thông tin với các ngành, đoàn thể, các tổ chức hội… hướng dẫn, tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong khối nông dân, công chức, viên chức, lao động, phụ nữ, thanh niên, người cao tuổi, người khuyết tật, học sinh và khối cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang. Quan tâm thường xuyên, định kỳ tổ chức thi đấu các giải thể thao, hội thao, Đại hội Thể dục thể thao các cấp nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Khuyến khích các đơn vị, địa phương tổ chức các giải thể thao, hội thi văn nghệ thể thao các dân tộc gắn với việc sưu tầm, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi dân gian. Đầu tư nguồn lực trong triển khai thực hiện Cuộc vận động, trong nhân rộng những mô hình, điển hình tốt.

Kế hoạch cũng đề ra nhiều giải pháp cụ thể về: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; xây dựng Kế hoạch phát triển thể dục thể thao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động thể dục thể thao; huy động các nguồn lực; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao…

Hải Long

Nguồn: thethaovietnamplus.vn

spot_imgspot_img
spot_img

MỚI NHẤT

spot_img