Hotline: 0931 643 075      Email: ttvietnammedia@gmail.com

spot_img

Phú Yên: Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”

XEM NHIỀU NHẤT

spot_img

CÙNG CHUYÊN MỤC

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Đại hội Thể dục, thể thao cấp cơ sở tỉnh Phú Yên

Theo đó, phấn đấu đạt các chỉ tiêu chính: số người tham gia luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ 35% và năm 2030 đạt tỷ lệ 40% dân số của tỉnh; số gia đình luyện tập TDTT đến năm 2025 đạt tỷ lệ 28% và năm 2030 đạt tỷ lệ trên 30% số hộ gia đình trong tỉnh. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 03 câu lạc bộ TDTT cơ sở trở lên. Đồng thời, phấn đấu trên 98% đơn vị cấp xã, 100% đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Về các nội dung tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương; xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục, thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng, chống bệnh tật; phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi đối tượng; tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân; đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động.

Kế hoạch triển khai một số giải pháp để thực hiện kế hoạch đạt các mục tiêu đề ra, trong đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc tập trung nghiên cứu, sáng tạo, đổi mới về nội dung, cách thức triển khai Cuộc vận động đạt chất lượng, hiệu quả, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội và xây dựng con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030 ở các địa phương trong toàn tỉnh và các ngành Giáo dục và Đào tạo, Quân đội, Công an. Kiện toàn tổ chức bộ máy TDTT các ngành và ở cơ sở, tăng cường xây dựng và đào tạo đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên TDTT. Cùng với đó, huy động các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và thu hút các nguồn lực xã hội hóa cho phát triển phong trào TDTT; khuyến khích phát triển kinh tế thể thao và các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức các dịch vụ tập luyện, thi đấu TDTT.

Nguồn: Sở VH-TT và DL Phú Yên

Nguồn: thethaovietnamplus.vn

spot_imgspot_img
spot_img

MỚI NHẤT

spot_img