Hotline: 0931 643 075      Email: ttvietnammedia@gmail.com

spot_img

Ninh Bình triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030

XEM NHIỀU NHẤT

spot_img

CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa qua, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo Kế hoạch, nội dung triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gồm: Tuyên truyền, triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 đảm bảo thống nhất, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của các đơn vị, địa phương; xây dựng mạng lưới hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao đúng cách để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc thể lực, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần và phòng, chống bệnh tật; phối hợp liên ngành về quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn phát triển phong trào thể dục thể thao cho mọi đối tượng; tổ chức giải thi đấu các môn thể thao nhằm khuyến khích, thúc đẩy phong trào luyện tập thể dục thể thao của nhân dân; đầu tư nguồn lực triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; nhân rộng những mô hình, điển hình triển khai tốt Cuộc vận động.

Mục tiêu phấn đấu của Tỉnh: 

Số người tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 38%, đến năm 2030 đạt tỷ lệ trên 42% dân số toàn tỉnh. Số gia đình luyện tập thể dục thể thao đến năm 2025 đạt tỷ lệ trên 28%, đến năm 2030 đạt tỷ lệ trên 32% số gia đình trong toàn tỉnh. Đến năm 2030 đạt 100% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; mỗi xã, phường, thị trấn có ít nhất 5 câu lạc bộ thể dục thể thao trở lên.

Đối với thể dục thể thao trường học: Phấn đấu số trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và dạy nghề thực hiện chương trình thể thao ngoại khóa đạt 90% vào năm 2025 và 95% vào năm 2030. Thể dục thể thao trong lực lượng Công an nhân dân có tỷ lệ các đơn vị tổ chức các hoạt động thể dục thể thao thường xuyên là từ 90% trở lên; phấn đấu 100% đơn vị cấp huyện, thành phố, trên 98% đơn vị cấp xã, tổ chức Đại hội Thể dục thể thao, trên 85% đơn vị cấp xã tổ chức Tháng hoạt động thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

UBND tỉnh yêu cầu triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phát huy vai trò, trách nhiệm, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư trong triển khai tổ chức Cuộc vận động; lấy khu dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học là địa bàn chính để triển khai.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu đề ra các nội dung, tiêu chí để đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động. Các huyện, thành phố (cấp huyện) xã, phường, thị trấn (cấp xã), chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các nội dung và chỉ tiêu của Cuộc vận động; Việc triển khai, tổ chức thực hiện Cuộc vận động phải đảm bảo thiết thực, chất lượng và hiệu quả; Đánh giá kết quả Cuộc vận động phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua; Ghi nhận và kịp thời khen thưởng những đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân các cấp trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động. 

A.N

Nguồn: thethaovietnamplus.vn

spot_imgspot_img
spot_img

MỚI NHẤT

spot_img