Hotline: 0931 643 075      Email: ttvietnammedia@gmail.com

spot_img

Hậu Giang hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe

XEM NHIỀU NHẤT

spot_img

CÙNG CHUYÊN MỤC

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của kế hoạch này nhằm vận động, hướng dẫn toàn dân trên địa bàn tỉnh duy trì thói quen tập luyện thể dục thể thao một cách thường xuyên, đúng cách, nhằm nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Và đây cũng chính là bước nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Chương trình sức khỏe Việt Nam”.

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động toàn dân tích cực tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; phổ biến tài liệu hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao đúng cách, góp phần nâng cao chất lượng phong trào; nâng cao năng lực cho đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao; phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ sở, doanh nghiệp tổ chức hướng dẫn tập luyện, thi đấu các môn thể thao; lồng ghép triển khai các đề án, dự án về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân; đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình tiêu biểu về hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao.

Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hậu Giang lưu ý việc tổ chức hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao cần đảm bảo tính khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp với nhu cầu thực tiễn của người dân. Ngoài ra, cần đẩy mạnh xã hội hóa, huy động cơ sở vật chất, các nguồn lực đầu tư để phát triển phong trào thể dục thể thao.

GK

Nguồn: thethaovietnamplus.vn

spot_imgspot_img
spot_img

MỚI NHẤT

spot_img