Hotline: 0931 643 075      Email: ttvietnammedia@gmail.com

spot_img

Quốc hội kết thúc 2 ngày thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước và phòng, chống dịch COVID-19

XEM NHIỀU NHẤT

spot_img

CÙNG CHUYÊN MỤC

Các đại biểu đã tập trung phát biểu về nhiệm vụ giải pháp để phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng, đời sống của nhân dân và khôi phục kinh tế; nhiều ý kiến các đại biểu nêu về cân đối ngân sách, về phát triển kinh tế xã hội trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những biến động khó lường của kinh tế thế giới…

Chiều 9/11, sau 2 ngày làm việc toàn thể hội trường, Quốc hội đã hoàn thành nội dung thảo luận về Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021; dự kiến năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về Kỳ họp thứ nhất – Quốc hội khóa XV; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022-2024.

 Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu kết luận phiên thảo luận.

Thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Các ý kiến phong phú, toàn diện, sâu sắc thể hiện tâm huyết của các đại biểu đối với các vấn đề quan trọng của đất nước và các vấn đề mà đông đảo cử tri quan tâm. Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn đảng, toàn quân, toàn dân, của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ, của Chính phủ, các ngành các cấp và ghi nhận đóng góp to lớn của cả dân tộc, kiều bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế để kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội và ngăn chặn đà suy giảm kinh tế.

Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất với nhiều nội dung trong các báo cáo của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội. Các đại biểu đã tập trung phát biểu về nhiệm vụ giải pháp để phòng chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng, đời sống của nhân dân và khôi phục kinh tế; nhiều ý kiến các đại biểu nêu về cân đối ngân sách, về phát triển kinh tế xã hội trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và những biến động khó lường của kinh tế thế giới. 

Nhiều đại biểu đề nghị cần có chương trình phục hồi kinh tế toàn diện, khả thi, với những giải pháp mạnh, đột phá, khắc phục được bất cập thời gian qua; chương trình cần có kịch bản cụ thể và chia giai đoạn phù hợp để thực hiện.

Nhiều ý kiến đại biểu cũng đề cập đến bất cập, hạn chế cần được khắc phục. Những giải pháp cần được kiến triển khai ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách và kiểm soát dịch COVID-19. 

Thống nhất nhiều nội dung

Các đại biểu thống nhất với nhiều nội dung trong báo cáo kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương; thống nhất lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương đề giành nguồn lực kiểm soát dịch và khôi phục kinh tế; thống nhất tỷ lệ điều tiết ngân sách chỉ áp dụng riêng cho năm 2022 cho phù hợp với diễn biến phức tạp của thực tế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã được ghi âm, ghi chép đầy đủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội trường hôm nay và các ý kiến thảo luận tại tổ để xây dựng Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh các nghị quyết về ngân sách và kinh tế xã hội gửi Đại biểu Quốc hội cho ý kiến và trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Những kết quả tích cực

Tại phiên thảo luận, nhiều ý kiến cho rằng mặc dù bối cảnh rất khó khăn, kinh tế nước ta vẫn dự kiến tăng trưởng dương, đạt và vượt được 8/12 chỉ tiêu chủ yếu; có nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch, bảo đảm an sinh xã hội; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; an ninh quốc phòng được củng cố, trật tự xã hội được giữ vững. 

Tuy 4 chỉ tiêu không đạt nhưng xấp xỉ đạt kế hoạch đề ra cũng là nỗ lực rất đáng ghi nhận của Chính phủ, làm cho cộng đồng doanh nghiệp, người dân yên tâm và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để cùng nhau vượt qua đại dịch trong thời gian tới. Đạt được kết quả đó, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Trung ương Đảng, sự chỉ đạo, điều hành đúng, trúng của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, địa phương.

Nhiều ý kiến đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhất quán của của Đảng và Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sức mạnh tổng hợp của mọi nguồn lực trong xã hội, các tổ chức chính trị, xã hội; sự ủng hộ của người dân trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong đó có sự phối hợp, đồng hành, chia sẻ với Chính phủ của các cơ quan của Quốc hội để giải quyết kịp thời các vấn đề thực tiễn đặt ra. Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 đã tháo gỡ khó khăn về thể chế, bảo đảm kịp thời trong việc kiểm soát dịch bệnh.

Các đại biểu cũng đề cập đến bất cập hạn chế cần khắc phục, những giải pháp cần triển khai ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách, kiểm soát dịch COVID-19.

Đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị 

Trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình, nguyên nhân, các đại biểu Quốc hội cũng đã đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị đối với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; Ưu tiên công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường chất lượng, hiệu quả việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số. 

Đẩy mạnh xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, năng lượng, hạ tầng số, nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu, hạ tầng thương mại và hạ tầng văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch; 

Gắn kết hài hoà giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; phát huy giá trị văn hoá, con người Việt Nam; chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao năng lực hệ thống y tế. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển. Đồng thời, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.

PT

Nguồn: thethaovietnamplus.vn

spot_imgspot_img
spot_img

MỚI NHẤT

spot_img